Anunţ privind demararea proiectului cu titlul “Achiziție de echipamente TIC pentru Centrul de Excelență HIV al Fundației Baylor Marea Neagră“

Anunţ privind demararea proiectului cu titlul

“Achiziție de echipamente TIC pentru Centrul de Excelență HIV al Fundației Baylor Marea Neagră“

Fundația Baylor Marea Neagră, cu sediul în Lazu, Comuna Agigea, Str. Traian Lalescu nr. 29, Județul Constanţa cod 907106, derulează, începând cu data de 25.02.2013, proiectul “Achiziție de echipamente TIC pentru Centrul de Excelență HIV al Fundației Baylor Marea Neagră”, co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanţare încheiat cu Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, în calitate de Organism Intermediar, în numele şi pentru Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Sectorial “Creşterea Competitivităţii Economice”.

Valoarea totală a proiectului este de 55.029,96 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă este de 40.222,05 lei. Proiectul se implementează în municipiul Constanţa pe o durată de 3 luni.

Obiectivul proiectului este eficientizarea activității Centrului de Excelență HIV din cadrul Fundației Baylor Marea Neagră Constanța.

Detalii suplimentare puteţi obţine de la:

Raluca ROMAN

Șef birou administrativ al Fundației Baylor Marea Neagră

Tel.: +40 0241 691730; Fax: 0241 691730; E-mail: office@baylor.ro

Share

Articole similare