Partenerii noștri

În finanțări de proiecte și programe

TEXAS CHILDREN'S GLOBAL HEALTH

Fundația Baylor Marea Neagră face parte din rețeaua Texas Children’s Global Health, un parteneriat între Baylor College of Medicine si Texas Children’s Hospital, cu sediul în Houston, Texas. Este cea mai mare rețea de îngrijire și tratament având sediul la o instituție academică, care oferă asistență medicală pediatrică și maternală pentru populațiile vulnerabile din întreaga lume.

Texas Children’s Global Health Network ajută comunitățile să-și construiască un viitor mai sănătos, mai fericit și mai prosper, promovând echitatea în domeniul sănătății printr-o colaborare inovatoare în îngrijire, educație și cercetare la nivel global.

SPITALUL PEDIATRIC TEXAS

Spitalul Pediatric Texas se concentrează pe abordarea cauzelor majore ale bolilor care afectează sănătatea și supraviețuirea copiilor: tuberculoza, malaria, malnutriția și cancerul şi contribuie la schimbarea perspectivelor pe care le au copiii afectați de boli care le pot pune viaţa în pericol dar care pot fi tratate. Spitalul Pediatric Texas investește în Centrul de Excelență Clinică din Constanța de mulți ani. Finanțarea permite Fundaţiei Baylor să aibă acces la serviciile tehnice și operaționale necesare pentru a putea, la rândul său, să ofere servicii medicale și psihosociale susținute și neîntrerupte pentru persoanele cu HIV, hepatită virală şi alte boli cronice.

BAYLOR COLLEGE OF MEDICINE

Baylor College of Medicine, prin programele sale la nivel global, are misiunea de a contribui semnificativ, pe termen lung la asistența medicală, prin inovare și cercetare, instruire și îngrijirea pacienților. Baylor College of Medicine este o universitate de top în științele sănătății, preocupată să formeze profesioniști în domeniul sănătății la nivel mondial. Baylor College of Medicine, prin Departamentul de Programe Globale, promovează și susține reducerea disparităților din domeniul sănătății la nivel global, contribuind la creșterea accesului la îngrijire de calitate și la dezvoltarea de soluții inovatoare pentru rate de supraviețuire mai bune. Eforturile de îmbunătățire a asistenței medicale la nivel global sunt justificate de convingerea că toată lumea merită asistență medicală de calitate, indiferent de regiunea geografică în care se află.

BIPAI

Fundația Baylor Marea Neagră este afiliată încă de la înființarea sa la BIPAI.
BIPAI oferă supraveghere administrativă și financiară, gestionează programul de dezvoltare a competențelor pentru membrii conducerii executive și non-executive și ghidează dezvoltarea profesională a personalului medical și psihosocial și de la compartimentele de sprijin.
BIPAI ajută organizaţiile membre să îşi însuşească cele mai bune practici în ceea ce privește:
• îngrijirea și tratamentul HIV/SIDA pentru copii și adulți,
• educație continuă pentru îmbunătățirea aderenței la tratament,
• proceduri standard de operare,
• operațiuni de informare și gestionare a tratamentului în condiţiile de lucru în zone cu acces limitat la resurse,
• management financiar,
• management al facilităţilor,
• resurse umane și managementul echipei
• controlul riscurilor

MONSSON TRADING și ORCHID - „CÂT DE PREȚIOASĂ ESTE VIAȚA UNUI COPIL?”

Companiile Monsson Trading și Orchid au identificat o oportunitate de implicare într-un proiect de sănătate comunitar desfășurat de Fundația Baylor Marea Neagră.
Companiile oferă sprijin necondiționat pentru a se asigura că nou-născuții vor avea şansa de a trăi o viață fără HIV.
În acest sens, Monsson Trading și Orchid oferă susţinere financiară pentru programului de prevenire și îngrijire eficientă a bolilor infecțioase la Baylor, alegând să doneze sumele necesare furnizării laptelui praf, contribuind direct la atenuarea riscului de transmitere verticală a infecției cu HIV.
În parteneriat cu Baylor, Monsson Trading și Orchid joacă un rol important în asigurarea stării de sănătate a copiilor din comunitatea noastră.
În plus, ocazional, donațiile includ sume care asigură necesarul de medicamente pentru mai mult de 500 de pacienți ai Centrului de Excelenţă Clinică Baylor.

FUNDAȚIA ABBVIE

„Dedicată să răspundă unor nevoi la nivel global”
Fundația AbbVie se implică în elaborarea unor sisteme de asistență medicală durabile acolo unde lipsa severă de resurse economice și infrastructura inadecvată împiedică comunitățile să acceseze îngrijirea medicală necesară. În ultimii cinci ani, datorită sprijinului financiar al Fundației AbbVie, Fundaţia Baylor Marea Neagră a avut posibilitatea să ofere un important sprijin medical pentru a uşura sau a pune capăt suferinţelor persoanelor diagnosticate cu boli cronice.

EXXONMOBIL EXPLORATION AND PRODUCTION ROMANIA LIMITED

Un angajament multianual pentru a asigura o mai bună sănătate orală pentru toți oamenii care trăiesc cu HIV.
Fundația Baylor Marea Neagră oferă servicii stomatologice pentru persoanele care trăiesc cu HIV din 2007.
Sprijinul oferit de ExxonMobil Exploration and Production România Ltd. a permis echiparea cabinetului stomatologic cu cele mai noi tehnologii disponibile pe piaţă.
Programul multianual „O sănătate orală mai bună pentru toți oamenii care trăiesc cu HIV” facilitează accesul la serviciile de stomatologie pentru persoanele care trăiesc cu HIV la Baylor, acoperind cheltuielile cu întreținerea echipamentelor, achiziționarea de materiale consumabile și costurile cu personalul pentru 5 luni în fiecare an.

Prin donația de bunuri și servicii

DEVRONIUM

Devronium a dezvoltat și întreține pentru Baylor noul sistem electronic de evidență medicală care înlocuiește registrele medicale învechite și înregistrările pe hârtie. Registrul Electronic Medical (EHR) a condus la schimbări fundamentale în activitatea Fundaţiei.
Compania a implementat și oferă servicii de întreținere platformei de teleconsiliere și telemedicină.

INTERSAT

Susține activitățile de comunicații din cadrul platformei de teleconsiliere și telemedicină a Fundației Baylor Marea Neagră din 2019

G&G PAPER