Anunţ privind finalizarea proiectului cu titlul “Achiziție de echipamente TIC pentru Centrul de Excelență HIV al Fundației Baylor Marea Neagră“

undația Baylor Marea Neagră, cu sediul în Lazu, Comuna Agigea, Str. Traian Lalescu nr. 29, Județul Constanţa cod 907106, a finalizat proiectul “Achiziție de echipamente TIC pentru Centrul de Excelență HIV al Fundației Baylor Marea Neagră”, co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanţare încheiat cu Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, în calitate de Organism Intermediar, în numele şi pentru Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Sectorial “Creşterea Competitivităţii Economice”.

Valoarea totală a proiectului a fost de 55.029,96 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă este de 40.222,05 lei.

Proiectul a fost implementat în municipiul Constanţa, str. Prelungirea Liliacului nr.10 pe o durată de 2 luni, incepand cu 28.03.2013.

Proiectul a constat în achiziționarea de echipamente TIC performante, obiectivul general fiind eficientizarea activității organizației.

Toate obiectivele asumate prin contractul de finanțare au fost îndeplinite.

Detalii suplimentare puteţi obţine de la:

Raluca ROMAN

Șef birou administrativ al Fundației Baylor Marea Neagră

Tel.: +40 0241 691730; Fax: 0241 691730; E-mail: office@baylor.ro

Share

Articole similare