The information-motivation-behavioural skills model of ART adherence in Romanian young adults

În 2013 un studiu cu privire la determinanții psihologici ai aderenței la tratamentul antiretroviral al beneficiarilor Centrului de Excelență Baylor a fost publicat în Journal of HIV/AIDS & Social Services. Cercetarea științifică intitulată “Model de abilități informațional-motivațional-comportamentale la aderența la tratamentul antiretroviral în rândul adulților tineri din România” a fost realizată de Baylor România în colaborare cu Universitatea din Southampton şi cu Centrul pentru Sănătate afiliat Universității din Connecticut. Cei 20 de beneficiari participanți au avut o vârstă medie de 21.4 ani și o durată medie de tratament ARV (antiretroviral) de 8,5 ani, majoritatea cunoscând-şi diagnosticul de peste 14 ani. La studiu au participat şi nouă furnizori de servicii medico-sociale cu mulți ani de experiență de lucru cu persoanele seropozitive. Metoda de investigație folosită a fost focus-grupul şi s-a urmărit determinarea particularităților psihologice ale acestui grup specific de beneficiari, comparativ cu ceea ce se cunoaște în literatura de specialitate. Psihologii au cercetat aspectele care țin de informații versus prejudecați sau informații incorecte, precum şi factorii motivaționali care pot sprijini sau împiedica aderenta în rândul acestui grup specific de pacienți. De asemenea, au fost investigate abilitățile comportamentale care joacă un rol în reușita menținerii aderentei la tratament, precum şi cele mai frecvente bariere cărora trebuie să le facă faţă pacienții. Rezultatele acestei cercetări au fost deja folosite pentru realizarea unor instrumente de lucru pentru îmbunătățirea aderenței beneficiarilor la tratament.

Share

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Articole similare