Centrul de Excelenţă Clinică Baylor pune accentul pe capacitatea de a gestiona pacienți cu nevoi multiple de îngrijire, medicală şi psiho-socială

În ultimii 9 ani Baylor a confirmat infecţia cu hepatitiă B şi C pentru aproape 3000 de persoane din Dobrogea. În ultima zi a Conferinţei HepHIV 2019, Ana – Maria Schweitzer a pledat pentru simplificarea traseului şi descentralizarea serviciilor medicale oferite pacienţilor cu hepatite virale. De asemenea, a arătat că o comunicare de calitate între sectorul de stat şi cel neguvernamental conduce la considerabila îmbunătăţire a calităţii vieţii pacienţilor care pot beneficia în acest fel de îngrijire coordonată şi cuprinzătoare.

„Fundaţia Baylor Marea Neagră contribuie, prin serviciile gratuite pe care le oferă în comunitate, la creşterea numărului de persoane care au acces la tratament, la îmbunătăţirea rezultatelor pentru sănătate ale pacienţilor aflaţi în grupe la risc şi a celor cu infecţie cronică. Datele obţinute până acum confirmă că integrarea serviciilor medicale şi psiho-sociale asigură succesul terapeutic într-un număr mai mare de cazuri,” a arătat Ana – Maria Schweitzer, director executiv la Fundaţia Baylor Marea Neagră, adresându-se experţilor care participă la Conferinţa HepHIV 2019.

Astfel, la Centrul de Excelenţă Clinică Baylor, funcţionează o echipă multidisciplinară care evaluează pacienţii din punctul de vedere al problemelor cu care se confruntă, al riscului de nonaderenţă, fiind incluşi într-un program de suport.

Fundaţia Baylor a pus în 2010 bazele unui continuum de îngrijire medicală şi psihosocială, perfecţionat şi extins pe parcurs în domeniul bolilor infecţioase şi cronice. Acesta cuprinde:

 • Educaţie pentru sănătate în comunitate,
 • Prevenţie primară,
 • Testare,
 • Referire în sistem pentru tratament,
 • Boli cu transmitere sexuală,
 • Medicină generală, boli interne
 • Consultaţii medicale şi teste de laborator
 • Consiliere psihologică: deprinderi de autogestionare a bolii cronice,
 • Stil de viaţă
 • Ajutor pentru navigarea în sistemul public de sănătate
 • Consiliere juridică
 • Nutriţie,
 • Aderenţă,
 • Prevenirea transmiterii bolii infecţioase
 • Dezvăluire de diagnostic
 • Abuz de substanţe,
 • Sprijin social
 • Depistarea coinfecţiilor

Modelul Baylor nu dublează serviciile oferite în sistemul de stat, ci acoperă nevoi pentru care serviciile medicale şi psiho-sociale publice nu oferă soluţii.

Share

Articole similare