„Colaborarea cu ONG-urile ajută studenţii să lucreze în folosul grupurilor și comunităților defavorizate”

13173716_1078666828866428_6137152500438530659_nInterviu cu conf.dr. Laura Giurgiu, profesor la Facultatea de Psihologie și Științele Educației din cadrul Universităţii „Ovidius” din Constanţa

Care este, în opinia dvs, rolul psihologului clinician?

Conform Colegiului Psihologilor din România, clinicianul este profesionistul atestat în psihologia clinică, având drept de liberă practică, și care poate să-și desfășoare activitatea în clinici, spitale, dar și în instituții și organizații guvernamentale și non-guvernamentale, cu atribuții în domeniul sănătății.

Rolurile psihologului clinician se pot exercita în mai multe direcții, cum ar fi: investigarea și psihodiagnoza tulburărilor psihice,  evaluarea stării de sănătatate mentală, psihodiagnoza personalității și a mecanismelor de adaptare la stres, evaluarea gradului de discernământ al persoanelor ș.a.m.d. Intervențiile clinicianului se pot adresa printre altele, creşterii aderenței la tratament a pacienților cu boli cronice, optimizării stilului de viață al acestora, consilierii şi terapiei suportive în situații de criză etc.

Pentru a obține date relevante şi consistente cu privire la client, psihologul clinician apelează la metodele și tehnicile consacrate (interviul clinic, observația, chestionarele şi testele psihologice), fără a omite însă background-ul cultural și social, ca posibile surse ale dificultăților cu care se confruntă individul. Psihologul american Robert Woody, spunea: „Evaluarea clinica este orientata individual, dar ia intotdeauna in considerare existenta sociala a persoanei.”

Integrând informații dintr-o mare varietate de surse, clinicianul va elabora un raport psihologic complex și recomandări terapeutice care să servească depășirii de către client a situației problematice. Un nivel optim de  relaţionare al specialistului cu clientul, este absolut necesar din această perspectivă. În țările în care sănătatea mentală a populației constituie o preocupare de prim rang, clinicianul este în mai mare măsură responsabilizat, fiind solicitat să demonstreze cu date factuale că intervenția sa a fost una de succes și ca urmare, starea clientului este ameliorată.

Studenţii dvs. au participat la un curs organizat de Fundaţia Baylor Marea Neagră. Cum aţi perceput, ca profesor, această instruire?

Programul „Abilități de intervenție în evaluarea și consilierea pacienților cu boli cronice în privința aderenței la tratament”  a vizat formarea competențelor privitoare la problemele de aderență, necesare absolvenților de psihologie, cu perspective de a se angaja în domeniul sănătății. Am învățat cu toții laolaltă, profesori și studenți, deopotrivă! Cursul a fost atractiv, fiind conceput într-o manieră modernă și interactivă, care a inclus o parte teoretică (Manualul de aderență) și una aplicativă, bazată pe exerciții, analize și studii de caz. Participanții și-au dezvoltat abilitățile de comunicare și de relaționare în context clinic, de evaluare și consiliere a pacienților cu afecțiuni cronice, capacitatea de a analiza critic situațiile-problemă și de a identifica soluții. Studenții și masteranzii au avut prilejul de a-și exercita într-un cadru stimulativ și provocator competențele dobândite în facultate și de a le diversifica prin contactul cu experiența psihologilor Fundației Baylor și cu noile idei teoretice şi metodologice apărute în cercetarea despre aderență.

Care este relația Facultății de Psihologie și Științele Educației cu ONG-urile?

Facultatea de Psihologie și Științele Educației realizează anual colaborări la nivel instituțional cu un număr important de ONG-uri, în scopul derulării programelor de practică de specialitate, formare continuă și voluntariat, pentru  domeniile de studii Psihologie și Asistență Socială. Aceste activități, precum și schimburile de experiență dintre specialiștii implicați, sunt menite să asigure în cadrul curriculei universitare o îmbinare armonioasă a activităților teoretice cu cele practice, pentru sporirea competențelor absolvenților noștri. În scopul unei mai bune integrării a studenților în comunitate, facultatea noastră a găzduit „Târgul ONG-urilor Constănțene – oferte de voluntariat pentru tineri”, la care au participat peste 30 de organizații reprezentante ale societății civile, dar și un număr mare de studenți entuziaști. Contextul creat de colaborarea cu ONG-urile, oferă studenților noștri ocazia de a aprofunda principiile educației antreprenoriale în domeniile  social și medical, de a se implica în campanii de conștientizare de către comunitate a  problemelor de interes major, sau de a-și forma un abilități pro-sociale, în folosul grupurilor și  comunităților defavorizate.

Material publicat în ediţia nr. 29 a revistei Optimism

 

Share

Articole similare