Evaluarea cunoștințelor

  Ai parcurs toate modulele cursului în ritmul tău și sperăm că ai aflat lucruri interesante și utile. Mai ai de parcurs o singură etapă pentru a obține  20 de credite pentru formare profesională continuă aprobate de Colegiul Psihologilor din România. Toate conținuturile gratuite ale cursului pot fi accesate de studenții și masteranzii Facultăților de Psihologie, Științele Educației și Asistență Socială care au încheiat convenții de practică cu fundația. Pentru ca certificatul de practică să poată fi emis, este obligatorie și parcurgerea etapei de evaluare finală. Ulterior parcurgerii evaluării, vă rugăm să solicitați în scris emiterea cetificatului la adresa pr@baylor-romania.ro, menționând în mesaj numele instituției de învățământ superior, facultatea, specializarea și anul de studiu. Vă rugăm să vă interesați la profesorul coordonator dacă există o convenție de practică în vigoare cu Fundația Baylor Marea Neagră pentru echivalarea stagiului de practică.

Completează chestionarul de evaluare a cunoștințelor aici.