Drepturile Donatorului

FILANTROPIA are la bază acţiunea voluntară pentru binele comun. Calitatea vieţii este dată decapacitatea de a lua parte la acţiuni sociale şi de a oferi suport. Pentru ca actele filantropice să fie demne de respectul şi încrederea publicului şi donatorii/donatorii potenţiali să aibă încredere în organizaţiile non-profit şi în cauzele sociale pe care sunt solicitaţi să le susţină, Fundaţia Baylor recunoaşte următoarele drepturi ale donatorilor:

I. Să fie informaţi asupra misiunii Fundaţiei Baylor, asupra modului în care intenţionează să utilizeze donaţia solicitată şi în privinţa capacităţii de a utiliza eficient fondurile donate în vederea atingerii obiectivelor propuse prin misiunea sa.

II. Să fie informaţi asupra identităţii persoanelor din conducerea fundaţiei şi să aştepte de la ei la prudenţă şi responsabilitate în asumarea sarcinilor manageriale.

III. Să primească periodic(6 luni) raport financiar şi narativ privitor la utilizarea donaţiei/sponsorizării.

IV. Să fie asiguraţi că donaţiile făcute vor fi utilizate exclusiv pentru scopul pentru care au fost făcute.

V. Să primească recunoaştere şi aprecier.

VI. Să fie asiguraţi că informaţiile privind donaţia făcută sunt tratate cu respect şi confideţialitate în limitele impuse de lege

VII. Să se aştepte ca toate relaţiile cu reprezentanţi ai fundaţiei Baylor să fie profesionale.

VIII. Să fie informaţi dacă persoana care solicit fonduri este angajat al fundaţiei, voluntar sau terţ.

IX. Să poată alege să îi fie sters numele din listele de donatori pe care fundaţia Baylor intenţionează să le împărtăşească terţilor.

X. Să se simtă liberi să ceară lămuriri pentru orice aspect în legătură cu donaţia şi să li se răspundă prompt, detaliat şi onest.

Adaptare după „A donor Bill of Rights” document al Asociaţiei Profesioniştilor în Fundraising

Share

Articole similare