La sfârşit de an 2018, echipa Baylor evaluează rezultatele

  Servicii medicale şi psihosociale de peste o jumătate de milion de lei pentru comunitate

În 2018, Fundaţia Baylor Marea Neagră a oferit servicii de 512.000 lei în cadrul celor două programe pe care le desfăşoară, cel de îngrijire pentru pacienţii cu HIV/SIDA şi cel de consiliere şi testare voluntară, gratuită şi confidenţială pentru hepatitele virale B şi C şi pentru HIV.

Fondurile necesare pentru îngrijirea pacienţilor şi pentru investiţii au fost donate de către AbbVie Foundation* (91%) care este principalul finanţator al Fundaţiei Baylor Marea Neagră şi de GSK România, ExxonMobil România, Monsson Trading şi Metropolitan Life (9%).

*AbbVie Foundation este o organizaţie nonprofit creată în scopul de a produce un impact remarcabil asupra vieţii persoanelor defavorizate din întreaga lume. AbbVie Foundation se implică în construirea unor cumunităţi puternice precum şi a unor sisteme sustenabile de sănătate şi a unor programe educaţionale eficiente.

673 de persoane care trăiesc cu HIV au solicitat îngrijire la Baylor

Fundaţia Baylor Marea Neagră are în îngrijire 673 pacienţi cu HIV. Pentru acestea, Centrul de Excelență din Constanța a oferit gratuit consultații specializate în valoare de 77, 508 lei, sumă din care doar testele şi analizele medicale ale beneficiarilor au atins 37.547 lei.

Costul mediu estimat al serviciilor medicale şi psihosociale per pacient atinge, în 2018, 430 lei.

La Centrul de Excelenţă Clinică Baylor, persoanele care trăiesc cu HIV beneficiază de următoarele servicii medicale şi psihosociale:

 • Boli infecțioase
 • Prevenirea transmiterii infecției cu HIV de la mamă la copil
 • Prevenirea transmiterii infecției în cuplu
 • Susținerea în administrarea corectă a tratamentului
 • Stomatologie
 • Obstetrică, ginecologie și planificare familială
 • Pneumoftiziologie
 • Psihologie
 • Asistență socială
 • Testare HIV, hepatita B si C, Papanicolau, RH sanguin, boli transmisibile sexual, testare sarcină
 • Consiliere pentru sănătate și pentru găsirea unui loc de muncă
 • Vizite la domiciliu și suport în comunitate
 • Farmacie și laborator
 • Cardiologie primară
 • Psihiatrie

Peste 7.700 de persoane au primit consiliere şi s-au testat gratuit la Baylor în 2018

Programul de consiliere şi testare voluntară, gratuită şi confidenţială pentru hepatitele virale B şi C şi pentru HIV a raportat la încheierea lunii decembrie 7.782 beneficiari ai serviciilor de testare.

Costul mediu estimat pentru consilierea şi testarea unui pacient este de 48 de lei. Costurile totale înregistrate cu îngrijirea pacienţilor în cadrul acestui program au atins valoarea de 373.489 de lei.

Elaborarea şi lansarea unui nou instrument de lucru pentru consilieri: Ghidul consilierului Baylor

Activitatea consilierilor are, în Ghidul consilierului Baylor, o hartă eficientă a parcursului de consilere faţă în faţă. Ghidul conţine 25 de pliante şi urmează să devină una dintre resursele cu cea mai mare frecvenţă de uitilizare. Odată cu transmiterea ghidată de acest instrument de lucru a informaţiilor, ne aşteptăm să înregistrăm o creştere a gradului de asumare a responsabilităţii privind gestionarea stării de sănătate a persoanei consiliate. Este un instrument care comunică vizual, imaginile fiind folosite pentru a atrage, pentru a explica şi pentru a ilustra mesajele cheie.

Conceptul permite descompunerea unor informaţii complexe pe care le prezintă simplu şi memorabil pentru a fi înţelese cu uşurinţă şi bine fixate. Materialele din cuprinsul Ghidului consilierului acoperă informațiile de bază pe care persoanele cu HIV trebuie să le înțeleagă despre starea și tratamentul lor. Informaţia, altfel aridă, este adusă la viaţă cu ajutorul unor imagini simple.

Ghidul de faţă a fost realizat prin contribuţia colegei noastre Stefania Mihale prin traducerea conţinuturilor puse la dispoziţie de Aidsmap şi adaptarea acestora la realităţile locale. Ne dorim ca Ghidul consilierului să devină un instrument de lucru care să ofere câteva repere utile consilierilor şi beneficiarilor serviciilor psihosociale. Înţelegerea bolii şi consolidarea capacităţii de a respecta planul de tratament prescris sunt esenţiale! Consilierii noştri lucrează pentru schimbarea vieții persoanelor care trăiesc cu HIV, iar Ghidul consilierului Baylor le oferă informaţii concrete pentru a-şi gestiona starea. Informaţia corectă, de încredere, permite persoanelor și comunităților afectate de HIV să se protejeze, să îi protejeze pe alţii. Această nouă resursă a fost dezvoltată pornind şi de la experienţele concrete ale echipei, de la schimbările înregistrate în evoluţia epidemiei, şi evoluţiile medicale. Am ţinut cont atât de nevoile de informare ale persoanelor care trăiesc cu HIV cât şi de cele identificate de cei care lucrează cu acestea “, a declarat Ana-Maria Schweitzer, director executiv la Fundaţia Baylor Marea Neagră.

Educaţie medicală continuă şi cercetare

Fundaţia Baylor este şi furnizor de servicii de perfecţionare profesională din judeţul Constanţa. În portofoliul Fundaţiei se află cursuri acreditate despre infecția cu HIV și domenii complementare acesteia cum ar fi hepatitele, tuberculoza sau alte boli infecțioase. De asemenea, aici sunt organizate cursuri pentru psihologi și asistenți sociali care lucrează în domeniul sănătății sau cu pacienți cu boli cronice.

În 2018, la Baylor s-au desfăşurat două cursuri credicate EMC, având următoarele teme:

 • Modificări patologice pulmonare descoperite prin examenul radiologic standard;
 • Particularități ale abordării pacientului infectat cu HIV în practica medicală curentă.

Activitatea de cercetare, o constantă la Baylor. O parte din rezultatele obţinute de echipele de cercetare ale Fundaţiei Baylor au fost preluate şi difuzate în rândul comunităţii ştiinţifice prin intermediul a două publicaţii de prestigiu:

 • În jurnalul HIV Medicine, o parte a echipei Baylor a publicat un studiu referitor la rolul şedinţelor de consiliere care preced testarea pentru HIV şi hepatitele virale B şi C, care poate fi consultat aici: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/hiv.12596;
 • În Balkan Medical Journal, o echipă Baylor a efectuat un studiu transversal cu o durată de cinci ani, pe o populație de 36 de mii de persoane care arată faptul că cetățenii din zona Dobrogei sunt foarte interesați să își verifice starea de sănătate, 77% din populația inclusă în studiul Baylor prezentându-se pentru testare din proprie inițiativă, şi nu la recomandarea cadrelor medicale. Articolul poate fi consultat aici: http://balkanmedicaljournal.org/abstract.php?id=1927.

Echipele Fundaţiei Baylor Marea Neagră au avut prilejul să transmită direct altor membri ai comunităţii ştiinţifice rezultatele muncii de cercetare în cadrul conferinţelor internaţionale, prin susţinerea a 4 prezentări.

Share

Articole similare