Fundaţiei Baylor Marea Neagră i se recunoaşte de către Guvernul României statutul de utilitate publică

Fundaţia Baylor Marea Neagră desfăşoară, potrivit prevederilor statutare, activităţi de interes public comunitar în sfera de competenţă a Ministerului Sănătăţii. Fundaţia Baylor Marea Neagră lucrează cu o comunitate diversificată pe care o ajutată să înţeleagă, să recunoască, să prevină şi să trateze boli infecţioase precum infecţiile cu HIV, hepatite, tuberculoză şi boli cu transmitere sexuală.

Statutul de instituţie de utilitate publică este pentru Fundaţia Baylor o condiţie indispensabilă pentru continuarea la nivel superior a acţiunilor programate.

Prin adoptarea acestei Hotărâri, Guvernul României recunoaşte faptul că Fundaţia Baylor Marea Neagră se distinge prin serviciile pe care le oferă în comunitate. Utilitatea publică, în sensul OG 26/2000, vizează atingerea unor scopuri benefice în domenii de interes public general şi/sau al unei colectivităţi. În conformitate cu datele statisticilor oficiale şi ale literaturii de specialitate, îngrijirea complexă a pacienţilor cu boli infecţioase şi cu deosebire a celor cu infecţie HIV/SIDA reprezintă o componentă principală a acţiunilor de dezvoltare a serviciilor funcţionale de prevenire şi tratare a bolilor infecţioase.

Ana-Maria Schweitzer, director executiv al Fundaţiei Baylor Marea Neagră a declarat: „Curajul are multe forme de manifestare. Curajos este cel ce își riscă viața pentru o a salva pe a altuia; curajos este cel ce înfruntă forțele naturii pentru a împlini un proiect… și curajos este cel care își folosește toate cunoștințele și resursele, pentru a reduce suferința umană. Un medic american care, în anii nouăzeci, nu a putut lăsa în urmă suferința produsă de SIDA la Constanța este un exemplu de curaj: Mark Kline a pus în mișcare un adevărat domino de evenimente și resurse care au permis înființarea Centrului de Excelență Clinică Baylor, realizarea unor servicii medicale și psihologice unice în Romania pentru îngrijirea persoanelor afectate de boli cronice din Dobrogea, precum și pregătirea a mii de cadre medicale în domeniul bolilor infecțioase.

Dr. Mark Kline

Douăzeci de ani mai târziu, Guvernul României recunoaște statutul de utilitate publică al fundației Baylor. De la inițiativa medicului american, până la nivelul la care operează astăzi fundația Baylor, a fost parcurs un drum lung. Sute de milioane de dolari au fost investite necondiționat în sănătatea comunității românești, de parteneri care trăiesc la peste zece mii de kilometri depărtare. Alături de finanțare, partenerii americani ne-au învățat să lucrăm etic și să ne concentrăm pe calitatea îngrijirilor oferite. Și mai mult decât atât, ne-au demonstrat că ceea ce contează nu este naționalitatea, ci umanitatea.

Considerăm că recunoașterea investiției sociale a fundației Baylor în sănătatea comunității noastre este un gest de normalitate și de bună credință. Conștientizăm, de asemenea, responsabilitatea pe care o avem în fața pacienților și partenerilor noștri și ne reinterăm străduința de a continua misiunea doctorului Mark Kline.”

Scopul Fundaţiei Baylor Marea Neagră este reprezentat de crearea unei comunităţi mai sănătoase în care bolile infecţioase ca infecţia HIV, hepatitele virale, tuberculoza şi bolile cu transmitere sexuală să poată fi prevenite sau combătute prin tratament. În acest sens, direcţiile sale principale de acţiune sunt:

  • prevenirea bolilor infecţioase;
  • testarea şi asigurarea serviciilor de screening pentru HIV, hepatite şi infecţiile sexuale;
  • tratamentul direct pentru bolile susmenţionate diagnosticate în cadrul cabinetelor medicale Baylor,
  • asigurarea accesului la alte tratamente asigurate de către guvern pentru bolile infecţioase prin parteneriate publice – private sau private – private;
  • implicarea tinerilor şi activismul;
  • distribuirea de materiale informative şi prezervative;
  • organizarea de campanii de educaţie nonformală;
  • organizarea de cursuri de educaţie medicală;
  • acţiuni de sprijin psihologic şi social, consiliere psihologică inclusiv psihoterapie individuală, de cuplu sau de grup, vizite la domiciliu, oferirea de adăpost tinerilor infectaţi cu HIV aflaţi în dificultate, precum şi programe adaptate la nevoile pacienţilor.
 [1] Guvernul României, prin Hotărârea nr. 720/2018, recunoaște Fundației Baylor Marea Neagră statutul de organizaţie de utilitate publică în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 39 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările și completările ulterioare. Hotărârea de Guvern a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 0803 din 2018.

Share

Articole similare