Managementul expunerii accidentale la produsele biologice

png-vampiro-mao-sangue-1Managementul expunerii accidentale la produsele biologice

Pasul 1: Întreruperea actului medical, cu asigurarea securităţii pacientului

Pasul 2: Anunţarea în cel mai scurt timp a cadrului medical superior/şefului de secţie/medicului de gardă de la secţia de boli infecţioase

Pasul 3: Asigurarea îngrijirilor de urgenţă:

În caz de expunere a mucoaselor:

– se spală abundent timp de minim 5 minute, cu ser fiziologic sau apă în cazul absenţei acestuia.

În caz de expunere cutanată:

– se spală imediat locul cu apă şi săpun şi apoi se clăteşte;

– se utilizează un antiseptic, timp de contact minim 5 minute: soluţie clorigenă diluată 1/10, compus iodat în soluţie dermică, alcool 70°, alt dezinfectant cutanat.

În caz de expunere percutană (înţepătură, tăiere):

– se utilizează un antiseptic timp de minim 5 minute: soluţie clorigenă diluată 1/10, compus iodat în soluţie dermică, alcool 70°, alt dezinfectant cutanat.

Este interzisă sângerarea deoarece poate crea microleziuni care pot accelera difuzarea virusului!

Pasul 4: Investigarea persoanei asistate şi a persoanei expuse pentru virusurile hepatitice B, C şi pentru HIV

 

Share

Articole similare