Pacienții vor ști atât de multe lucruri despre sănătatea lor pe cât de buni sunt cei care îi îngrijesc în a le comunica aceste informații

Proiect Baylor: Transmiterea mesajelor standardizate „Nedetectabil = Netransmisibil” către persoanele care trăiesc cu HIV/SIDA

Un nou proiect al Fundației Baylor România educă persoanele care trăiesc cu HIV/SIDA cu privire la conceptul „Nedetectabil = Netransmisibil” (N=N), utilizând o varietate de resurse, unele nou create, altele deja existente. Scopul urmărit este acela de a asigura sesiuni de consiliere consistente pentru întregul personal și de a spori înțelegerea conceptului N = N în rândul pacienților.

Inițiativa a permis elaborarea unei abordări standardizate care să permită educarea persoanelor cu HIV/SIDA despre condițiile care trebuie întrunite pentru a se ajunge la netransmiterea infecției cu HIV, folosind o abordare standardizată. Echipa de îngrijire folosește materiale tipărite, tehnici de consiliere și o broșură adaptată cu ajutorul NAM UK, iar înțelegerea informațiilor este evaluată cu ajutorul metodei teach back*.

„Nu putem avea așteptări de la pacienți să știe informații cheie despre sănătate decât atunci când suntem siguri că transmitem cu toții același mesaj. Standardizarea mesajelor și crearea de instrumente pe care toți membrii echipei de îngrijire sunt instruiți să le folosească în același fel își dovedesc utilitatea în special în medii cu o fluctuație mare de personal și în care responsabilitățile unor persoane din medii profesionale diferite se pot suprapune. Proiectul nostru a luat în considerare și limitele de competență ale persoanelor implicate, urmărind să creeze un ghid care să ofere exemple clare și obiective de atins pentru fiecare pas. Elaborarea unui ghid detaliat contribuie la asigurarea implementării îngrijirii standard. Acest program se circumscrie preocupării noastre de a îmbunătăți constant calitatea serviciilor din domeniul sănătății, de a crește capacitatea de auto-îngrijire și siguranța pacienților,” – a declarat Ana-Maria Schweitzer, director executiv.

„Am creat un ghid de consiliere N = N pentru profesioniștii din domeniul sănătății din clinica noastră. Ghidul include patru pași simpli și oferă exemple de întrebări care trebuie puse, precum și o listă de materiale și tehnici de sprijin care trebuie utilizate pentru fiecare pas. Am instruit toți membrii personalului implicați în proiect, inclusiv personalul medical și psihosocial. Vom monitoriza periodic punerea în aplicare a ghidului pentru a ne asigura că acesta este utilizat corect și consecvent în cadrul activităților de consiliere medicală și psihologică,” – a declarat Ștefania Mihale, director dezvoltare programe medicale.

Transmiterea mesajelor standardizate „N = N” către persoanele care trăiesc cu HIV/SIDA oferă beneficii pe termen lung, pacienții fiind stimulați să fie mai consecvenți în ceea ce privește aderența terapeutică și rezultatul testelor periodice de laborator care verifică nivelul viral.

Prezentarea „Delivering “U=U” Standardized Messages to PLWHA Accessing Services at the Baylor Clinical Center of Excellence in Constanta, Romania” a fost realizată de Ana-Maria Schweitzer, Ștefania Florentina Mihale, Elena Melinte-Rizea, Alexandra Florentina Androne, Iuliana Costaș. Acesta este unul dintre cele trei studii pe care Fundația Baylor Marea Neagră le prezintă la conferința HIV-Hep 2023 de la Madrid.

N=N

* Teach back este o metodă de confirmare a comunicării utilizată de furnizorii de asistență medicală. Aceasta este o metodă de comunicare menită să îmbunătățească alfabetizarea în domeniul sănătății, prin care se verifică dacă mesajul a fost bine înțeles prin invitarea pacienților să explice, folosind propriile lor cuvinte, ceea ce ei trebuie să știe cu privire al propria lor stare de sănătate. Aceasta este o modalitate de a verifica dacă explicațiile oferite pacienților au fost oferite astfel încât acestea să poată fi înțelese de către pacient.

Share

Articole similare