Programele de educație, o componentă constantă a activității în comunitate

Programele de educație reprezintă o componentă constantă a activității Fundației Baylor Marea Neagră în comunitate.
Acestea se adresează atât populației generale, fiind create pentru a răspunde nevoilor de informare a tuturor grupelor de vârstă, și nivel de interes: general sau profesional.

Fundația derulează programe de formare și perfecționare profesională pentru cadrele medicale sau de educație profesională continuă pentru psihologi, elaborează manuale destinate profesioniștilor din sănătate și desfășoară o amplă activitate de cercetare menită să contribuie la o mai bună îngrijire a persoanelor care trăiesc cu infecții cronice.

Programele de informare și de educație pentru sănătate care se adresează populației generale sunt realizate cu aceeași atenție pentru conținut.

Colegii noștri abordează, în cadrul activităților educative desfășurate în comunitate și dedicate copiilor, adolescenților și tinerilor adulți, teme precum: boli transmisibile, stigmatizare și discriminare, cunoștințe fundamentale de igienă.

Activitățile sunt interactive și, cele care se adresează grupelor de vârste mai mici care includ elevi ai școlilor primare, gimnaziale, și centrelor școlare de învățământ incluziv, pot include, la cererea partenerilor noștri instituționali, și teatru de marionete.

Pe lângă componentele interactive, colegii noștri folosesc și seturi de materiale vizuale pentru a explica și fixa mai bine informațiile. Un astfel de suport este și broșura „Educație pentru sănătate, planșe”,  pe care vă invităm să o descărcați și să o folosiți și dumneavoastră la activitățile de la clasă.

Vă reamintim că ne puteți contacta la numărul de telefon 0241 691 730 sau la adresele office@baylor-romania.ro sau pr@baylor-romania.ro pentru

Share

Articole similare